Tutkimusalus Arandan talvimatkat kertovat merialueen happitilanteen olevan hyvä. Fosforimäärät ovat paikoin kasvaneet, paikoin pienentyneet.

Suomenlahden happitilanne on hyvällä tasolla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda on tutkinut Suomenlahden tilannetta talviseurantamatkoilla. Happitilannetta on auttanut se, että Suomenlahti pysyi alkutalvesta pitkään jäättömänä.

Rehevöittävää fosforia on Suomenlahden pintavesissä viimevuotista vähemmän, mutta syvissä kohdissa fosforin määrä on lisääntynyt. Kaiken kaikkiaan fosforin määrä on kuitenkin pysynyt alhaisena.

Pietarin jätevesien tehostunut fosforinpoisto pienentää pitoisuuksia etenkin itäisellä Suomenlahdella.

Merialueen typpipitoisuudet puolestaan ovat kasvaneet loppuvuoden runsaiden sateiden seurauksena.

Lähde: Yle 19.2.2013