Hallitus esittää lisätalousarviossaan muun muassa, että arvonlisäveron alaraja nostettaisiin 8 500:sta eurosta 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen ylärajaa 22 500:sta 30 000 euroon.

Lähde: Yle 9.2.2015