Hallitusohjelmaan kirjattu Luken ja Syken yhdistäminen ei toteudu tällä hallituskaudella. Säästötarve kohdistuu nyt Syken suuntaan.

Toukokuussa julkistetun hallitusohjelman yllätyksiin kuului kirjaus Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhdistämisestä. Säästötavoite on pari miljoonaa euroa vaalikauden loppuun mennessä.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan säästötavoitteesta pidetään kiinni. Tiilikaisen mukaan säästöt kohdistuvat Sykkeeseen.

Yhdistymisen siirtymisen syynä on, että Luken edellinen fuusio on vielä kesken. Tiilikaisen mukaan hallitus haluaa antaa laitoksille työrauhan kuluvan vaalikauden ajaksi.

Luke kokosi luon­non­va­ro­jen tut­ki­muk­sen sa­man ka­ton al­le vuoden alussa. Siihen yhdistyivät Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastointitehtävät.

Fuusio nosti Luken Suo­men toi­sek­si suu­rimmaksi tut­ki­mus­lai­tokseksi Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT:n jäl­keen.

Yhdistyminen ei ole sujunut ongelmitta. Erilaisten järjestelmien yhteen saattamisessa on ollut suuria vaikeuksia. Samaan aikaan tutkimuskeskus on joutunut toteuttamaan suuria säästöjä.

Valtio leikkaa Luken rahoitusta 20 miljoonalla eurolla eli neljänneksellä vuoteen 2019 mennessä. Se on pakottanut Luken karsimaan toimipaikkoja ja henkilöstöä kovalla kädellä. Kesäkuussa päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen Luke käynnisti 146 henkilön irtisanomiset.

Luken toimipisteiden osalta tilanne on edelleen osittain nauki. Se on yksi syy, miksi yhdistämissuunnitelman toteutus siirtyy.

Koska Luke on jo karsinut toimintaansa, säästötavoitteen toteuttaminen kohdistuu väistämättä Syken toimintoihin.

Syken pääjohtaja Lea Kauppi pitää Tiilikaisen päätöstä viisaana.
”Se varmistaa, että biotalouden nousua tukevalle tutkimukselle on mahdollisimman hyvät edellytykset.”

Ministerin mukaan Syke on menestynyt hyvin ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. Se pehmentää säästöjen vaikutusta.
”Keskustelu säästettävistä summista, niiden kohdentamisesta ja vaikutuksesta on vielä käymättä”, toteaa Kauppi.

Lähde: MT 13.8.2015