Maan hallitus etsii säästökohteita ja kansallinen tuki kalastusvakuutukselle on joutunut lopetusuhan alle. Kalastusvakuutustuki on viimeisiä kansallisia tukia kaupalliselle kalastukselle. Kalastusvakuutuksen lopettaminen vaikuttaisi suoraan kalastuksen toimintaedellytyksiin, ammattikalastajien toimeentuloon ja kotimaisen kalan tarjontaan. Kalastusvakuutusyhdistyksille ei jäisi toimintaedellytyksiä. Valtion tuki on noin 1 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2014 astunut uusi laki kalastusvakuutustuesta heikensi jo kaupallisen kalastuksen vakuutusturvaa ja lisäsi elinkeinon kustannuksia. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan lopullisia päätöksiä asian suhteen ei vielä ole tehty.

Lähde: MMM ja SAKL