Hallitus mm:

          päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2013 pelagisen kalastuksen säätelystä

          päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2013 turskan kalastuksen säätelystä

          päätti ehdottaa edustajansa lohistrategiatyöryhmään

          sai tilanneraportin MMM:n siikatyöryhmän työskentelystä

          sai selostuksen YKP-uudistuksen, markkina-asetuksen ja meri- ja kalatalousrahastoasetuksen valmistelutilanteesta sekä keskusteli seuraavan rakennekauden toimintaohjelman valmistelusta

          hyväksyi liiton lausunnon eduskunnalle kalastusvakuutustuesta  

          keskusteli kotimaisen pyydetyn kalan osittaisesta sisäänostoboikotista ja erityisesti ensi vuoden tilanteesta  

          sai katsauksen rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeiden käsittelytilanteesta ja lähikalan verkkosivustosta

          merkitsi liiton taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen tietoonsa saatetuksi. Päätti palata liiton henkilöresurssikysymyksiin aikaisintaan tammikuussa 2013.

          todettiin, että liitto järjestää ECOSEAL -hankkeen kanssa tilaisuuden ammattikalastajille Turussa 4.12 klo 16-20