Hallitus mm:

  • hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2016 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Liiton vuosikokous pidetään perjantaina 20.3 Turussa.
  • merkitsi tietoonsa saatetuksi kalastuslain ja -asetuksen ajankohtaisen valmistelutilanteen
  • keskusteli kalastuselinkeinon edunvalvonnan järjestämisen vaihtoehtoista ja päätti selvittää edelleen tuottajajärjestöpohjaista vaihtoehtoa huomioiden myös rannikkokalastuksen edunvalvontatarpeet. Hallitus päätti esittää asian vuosikokoukselle.
  • merkitsi tietoonsa saatetuksi liiton ja Luken välisen kumppanuushankkeen valmistelutilanteen. Suomen Sisävesiammattikalastajat ry on myös tulossa mukaan.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat vuoden 2015 aikana. Hallitus sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa kalastustilanne, toimijakohtaiset kiintiöt, meri- ja kalatalousrahaston tilanne sekä Itämeren tietoliikennekaapeli.