Hallitus mm:

– valitsi Mikael Lindforsin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus ei valinnut työvaliokuntaa vaan voi tarpeen mukaan valita erityisiä aihealueita varten asiamiehiä tai useamman henkilön muodostomia ryhmiä. Heikki Salokangas jatkaa lohiasioiden vastuuhenkilönä.

– hyväksyi pienin muutoksen liiton strategian elinkeinolle vuosiksi 2014-2020. Strategia julkaistaan painotuotteen muodossa syksyn aikana.

– hyväksyi liiton viestintään liittyvät toimet

– päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2013 syksyn pelagisen kalastuksen säätelystä ja kävi alustavan keskustelun vuoden 2014 pelagisen kalastuksen säätelystä

– hyväksyi eräin muutoksin BS RAC´ in hyväksymän suosituksen vuoden 2014 kalastuskiintiöiksi.

– sai selostuksen YKP-uudistuksen ja meri- ja kalatalousrahastoasetuksen valmistelutilanteesta sekä keskusteli seuraavan rakennekauden toimintaohjelman valmistelusta

– merkitsi tiedoksi uuden kalastuslain valmistelutilanteen

– merkitsi tiedoksi kansallisen lohistrategian valmistelutilanteen

– merkitsi tiedoksi kalastusvakuutustukitilanteen ja esitti huolensa asian valmistelusta. On ensiarvoisen tärkeää, että kalastajien vakuutusturva saadaan jatkumaan ilman katkoksia.

– määritteli vuoden 2013 toiminnan painopisteet. Päätti palata liiton henkilöresurssikysymyksiin aikaisintaan tammikuussa 2014.

– merkitsi tiedoksi Nord Stream AG:n kaasuputkisuunnitelmat ja päätti seurata hankkeen etenemistä

– sai tilannetiedotuksen muista ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa ministeriön toimet lohenkalastuksen säätelyssä kesällä 2013 ja Suomen maalla (jäällä) perkamista koskeva poikkeushakemus.