Hallitus mm:

          vahvisti Mikael Lindforsin valinnan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Valitsi Heikki Salokankaan liiton lohivastaavaksi.

          hyväksyi yleisellä tasolla BSAC:n suosituksen vuoden 2015 kalastusmahdollisuuksista eräin täsmennyksin ja huomautuksin

          keskusteli syksyn 2014 pelagisen kalastuksen säätelystä

          keskusteli EU-/Venäjä-pakotekiistasta ja siihen liittyvästä markkinatilanteesta. Keskusteli kalan jäljitettävyyden järjestämisestä.

          linjasi uuden kalastuslain keskeiset kohdat ammattikalastuksen näkökulmasta

          keskusteli toimintaohjelman sisällöstä ja painotuksista

          keskusteli toimijakohtaisista kiintiöstä ja järjestelmän valmistelusta

          totesi, että liitto on valmis ottamaan vastuun Kalaviikko 2016 järjestelyistä

          merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat syksyn 2014 aikana, jäsenmaksutilanteen sekä ”Kalatalouden edistäminen” -hankkeen tilanteen. Totesi, että palaa liiton henkilöstöresursseihin ja toimitusjohtajan mahdolliseen jatkokauteen myöhemmin kun rahoitus selviää. Hallitus pyytää aluejärjestöjä järjestämään liiton kanssa tilaisuuksia jäsenilleen ajankohtaisista asioista (kalastuslaki, EMKR, kalastus 2015).

          sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa tapaaminen ministeri Orpon kanssa 13.8, hylkeiden metsästys 2014-2015, dioksiinivalvonta ja PAH-poikkeus, kansallinen valvontalaki, Kokemäenjoen päästö ja pyöriäistyöryhmä.