Hallitus mm:

– hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi esityksen vuoden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2015 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Liiton vuosikokous pidetään perjantaina 21.3 Turussa.

– Hallitus merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat vuoden 2014 aikana. Hallitus sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa liiton lausunnot esityksestä kalastuslaiksi ja lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä, kalastustilanne, meri- ja kalatalousrahaston tilanne sekä esiselvitys Suomenlahden rannikkokalastuksen kestävyydestä.