Hallitus mm:

– merkitsi tiedoksi silakan ja kilohailin kalastuksen tilanteen ja hyväksyi osaltaan tehdyt kiintiövaihdot sekä totesi yksimielisesti, ettei ole käytännön edellytyksiä muuttaa voimassa olevaa säätelyä tälle vuodelle

– päätti yksimielisesti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2014 pelagisen kalastuksen säätelystä. Hallitus totesi, että vuonna 2014 on käytettävissä suunnilleen samat kalavarat kuin vuonna 2013. Hallitus esittää säätelyssä samaa rakennetta kuin vuodelle 2013, kuitenkin niin, että esitys huomioi pienet muutokset kiintiöissä ja jäseniltä saadun palautteen.

– totesi turskan kalastuksen tilanteen ja päätti palata lohen kalastukseen seuraavassa kokouksessa

– merkitsi tiedoksi kansallisen lohistrategiatyöryhmän mietinnön ja hyväksyi liiton täydentävän lausuman

– keskusteli kansallisesta valvontalakiluonnoksesta ja päätti palata asiaan lausuntokierroksen aikana

– määritteli loppuvuoden toiminnan painopisteet ja merkitsi tiedoksi liiton taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen. Päätti palata liiton seuraavan vuoden toimintaan ja henkilöresurssikysymyksiin tammikuussa 2014 kun on edellytyksiä tehdä päätöksiä.