Hallitus mm:

          hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hallitus hyväksyi lopullisesti esityksen vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä esityksen vuoden 2013 jäsenmaksuiksi. Hallitus päätti esittää edellä mainitut asiakirjat vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

          merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat vuoden 2012 aikana, ”Kalatalouden edistäminen” -hankkeen ja ”Luonnonkalaa – laadukasta lähikalaa” -hankkeen, jossa laaditaan hyvän käytännön ohjeet rannikkokalastukselle sekä koulutetaan kalastajat elintarvikelainsäädännön mukaiseen toimintaan.

          sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa kalastuslain kokonaisuudistus, kalastustilanne, kalastusvakuutus, YKP-esitys, EMKR-esitys, lohikysymys ja ECOSEAL -hanke.