Hallitus mm:

          valitsi Mikael Lindforsin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus ei valinnut työvaliokuntaa vaan voi tarpeen mukaan valita erityisiä aihealueita varten asiamiehiä tai useamman henkilön muodostomia ryhmiä.

          päätti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2012 syksyn pelagisen kalastuksen säätelystä ja kävi alustavan keskustelun vuoden 2013 pelagisen kalastuksen säätelystä

          hyväksyi BS RAC´ in hyväksymän suosituksen vuoden 2013 kalastuskiintiöiksi. SAKL tähdentää kuitenkin, ettei Perämerelle tule asettaa erillistä kiintiötä.

          sai selostuksen YKP-uudistuksen, markkina-asetuksen ja meri- ja kalatalousrahastoasetuksen valmistelutilanteesta sekä keskusteli seuraavan rakennekauden toimintaohjelman valmistelusta

          merkitsi tiedoksi liiton lausunnon kalastusvakuutustuesta ja totesi, että toimiva ja kattava vakuutusturva on keskeinen kysymys elinkeinotoiminnalle

          totesi, että ympäristöliikkeen masinoima kotimaisen pyydetyn kalan osittainen ostoboikotti on aiheuttanut suurta taloudellista vahinkoa yrittäjille ja mahdollisesti pysyvää haittaa elinkeinolle. Hallitus totesi, että jatkossa tulisi pyrkiä ratkaisuihin, joilla pyydetty kala yhä enemmän saadaan vietyä maan rajojen ulkopuolelle.

          valitsi Sami Venerannan ja Mikael Lindforsin liiton edustajiksi MMM:n siikatyöryhmään

          hyväksyi pienin muutoksin ehdotuksen liiton vastuullisen toiminnan perusteiksi (Kalastuselinkeinon kodeks)

          hyväksyi ehdotuksen rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeiksi ja lähettää ohjeet Eviran arvioitavaksi. Talvikalastuksen tilanne kuitenkin vielä selvitetään lisää.

          määritteli vuoden 2012 toiminnan painopisteet. Päätti palata liiton henkilöresurssikysymyksiin aikaisintaan tammikuussa 2013. Hallitus totesi Suurhiekka-asian asianajokulut. 

          sai tilannetiedotuksen muista ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun lohikysymys ja jäljitettävyys-hanke.

          todettiin RKTL:n vieraantuminen elinkeinosta ja laitoksen puutteelliset tiedot kalastuselinkeinosta ja kalakannoista sekä tarve saada korjaus asiaan