Hallitus mm:
– merkitsi tiedoksi ajankohtaisen kalastustilanteen
– päätti liiton esityksestä vuoden 2015 pelagisen kalastuksen säätelemiseksi
– hyväksyi liiton lausunnon ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä kalastuslaiksi
– nimitti Heikki Salokankaan edustajakseen lohi- ja meristrategian seurantaryhmään
– hyväksyi liiton lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi 2014-2020
– keskusteli toimijakohtaisista kiintiöstä ja päätti tilaisuudessa 26.11 esitettävästä liiton kannasta
– merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat syksyn 2014 aikana, jäsenmaksutilanteen sekä ”Kalatalouden edistäminen” -hankkeen tilanteen. Totesi, että hallitus palaa liiton henkilöstöresursseihin ja toimitusjohtajan mahdolliseen jatkokauteen myöhemmin kun rahoitus selviää.
– sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa kalataloushallinnon uudelleen organisointi, jäljitettävyys, pakkausmerkinnät, purkamisvelvoite ja Loviisan kalasatama.