Hallitus mm:

– päätti liiton esityksestä vuoden 2016 silakan ja kilohailin kalastuksen säätelemiseksi
– merkitsi tiedoksi kalastuslain toimeenpanotilanteen
– merkitsi tiedoksi EMKR:n toimintaohjelman toimeenpanotilanteen, erityisesti innovaatio-ohjelmien osalta
– keskusteli toimijakohtaisista kiintiöstä, keskustelut MMM:n kanssa ja merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen
– merkitsi tiedoksi liiton työlistalla olevat asiat syksyn 2015 aikana, jäsenmaksutilanteen, Kalaviikko 2016 -tapahtuman valmistelut sekä ”Kalatalouden edistäminen” -hankkeen tilanteen. Totesi, että hallitus palaa liiton henkilöstöresursseihin ja toimitusjohtajan mahdolliseen jatkokauteen myöhemmin kun vuoden 2016 rahoitustilanne selviää.
– antoi liiton lausunnon valtiovarainministeriön esityksestä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
– sai tilannetiedotuksen ajankohtaisista asioista. Esillä olivat muun muassa jäljitettävyys ja Vedestä ruokapöytään -esitteen päivittäminen.