Liiton hallitus kokoontui 22.11 Tampereella.

Kokouksen tärkeimpinä asioina olivat loppuvuoden kalastus ja ensi vuoden kalastuksen ohjaus.

Hallitus merkitsi tiedoksi silakan ja kilohailin kalastuksen tilanteen ja hyväksyi omalta osaltaan tehdyt kiintiövaihdot sekä totesi yksimielisesti, ettei ole käytännön edellytyksiä muuttaa voimassa olevaa säätelyä tälle vuodelle. Ruotsin kanssa tehty kiintiövaihto turvaa loppuvuoden silakan kalastuksen Pohjanlahdella.

Hallitus päätti yksimielisesti ehdotuksestaan MMM:lle vuoden 2014 pelagisen kalastuksen säätelystä. Hallitus totesi, että vuonna 2014 on käytettävissä suunnilleen samat kalavarat kuin vuonna 2013. Hallitus esittää säätelyssä samaa rakennetta kuin vuodelle 2013, kuitenkin niin, että esitys huomioi pienet muutokset kiintiöissä ja jäseniltä saadun palautteen.

Hallitus keskusteli myös lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä ja hyväksyi mietintöön jätetyn liiton täydentävän lausuman. Hallitus päätti palata tarkemmin lohen kalastukseen seuraavassa kokouksessa.

Liiton loppuvuoden toiminnan painopisteet olivat myös esillä ja hallitus merkitsi tiedoksi liiton taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen. Päätettiin palata liiton seuraavan vuoden toimintaan ja henkilöresurssikysymyksiin tammikuussa 2014 kun on edellytyksiä tehdä päätöksiä.