Harmaahylkeitä eli halleja voi nähdä jo päivittäin sisäsaaristossa muun muassa Kemiönsaaren ja Särkisalon vesillä.

Samalla hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastajille ovat kasvaneet, sillä hylkeet syövät kaloja pyydyksistä ja rikkovat niitä. Ne myös karkottavat kaloja muualle.
Päätoimisten kaupallisten kalastajien määrä Saaristomerellä on romahtanut vuosituhannen vaihteen 200:sta kalastajasta noin 80:een.

Ala ei kiinnosta huonon kannattavuuden vuoksi, ja hylkeiltä suojassa olevia kalastukseen sopivia vesialueita on vaikea saada vuokralle.

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamien vahinkojen takia kalastajille maksetaan niin sanottua hylkeensietopalkkiota, mutta se kattaa vain osan vahingoista.

Lähde: Salon Seudun Sanomat 26.7.2017