Vaasan hallinto-oikeus antaa luvan merimetsokannan rajoittamiseen mahdollisista valituksista huolimatta. Munien öljyäminen ja suojametsästys voidaan aloittaa heti.

Vaasan hallinto-oikeus antaa luvan aloittaa merimetson munien öljyämisen Vaasassa välittömästi. Oikeuden mukaan Ely-keskuksen aiemman päätöksen täytäntöönpano on mahdollista jo ennen kuin päätös on lainvoimainen. Samalla hallinto-oikeus hyväksyi merimetson suojametsästyksen aloitettavaksi Maalahden merialueella Åminnen edustalla.

Hallinto-oikeus hyväksyi näin Korsnäs-Malax -kalastusalueen valituksen ja vahvisti, että Ely-keskuksen päätöksen mukaisiin toimiin voidaan ryhtyä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei päätöksen täytäntöönpanoa voida lykätä, koska merenpohja on huonontunut ja kalakannat heikentyneet Juckasgrynnan-saaren lähistöllä.

Oikeus totesi myös, että koska munien öljyäminen tuottaa tulosta vasta 3–5 vuoden kuluttua ja koska toimenpiteiden ei voida katsoa uhkaavan merimetson suotuisaa suojelutasoa, päätöksen täytäntöönpanoa ei voi lykätä.

Lähde: Yle 21.6.2017