Maatiloille ja maaseudun pieniin yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen taakan keventäminen on yrittäjien ja maaseutuviranomaisten yhteinen, joskaan ei helposti toteutettava tavoite. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa, että suomalaisviranomaiset ovat tehneet ja tekevät jatkuvasti työtä sen eteen, että hallinnollista taakkaa voitaisiin säädöksiä ja valvontaa muokkaamalla keventää.

Kansliapäällikön mukaan EU:n ja Suomen hyvää tarkoittavat päämäärät esimerkiksi elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi, eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja maataloustukivalvonnan oikeudenmukaisuuden takaamiseksi vaativat joskus raskaaksi koettuja järjestelmiä ja käytäntöjä.

– EU:n selän taakse emme silti Suomessa mene, vaikka emme aina ole onnistuneetkaan säädösten yksinkertaistamisessa, Husu-Kallio sanoo.

Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriöstä näkee, että hallinnollinen keventäminen vaatii muun muassa tukien perusehtojen yhtenäistämistä ja sähköisen asioinnin laajentamista entisestään.

Maaseutuvirasto on kehittänyt vuosien ajan sähköistä tukihakua menestyksekkäästi. Sähköinen asiointi muun muassa nopeuttaa viljelijän tukihakua ja hakemusten käsittelyä kunnissa. – Sähköinen palvelu ei ole sidottu virka-aikaan, mutta viljelijä voi kysyä kuntien maaseutuviranomaisilta neuvoja kuten ennenkin, toteaa Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola.

Tenhola korostaa, että sähköisessä haussa tarkisteet auttavat viljelijää välttämään virheitä, jotka saattaisivat johtaa tukien leikkauksiin. Hakuprosesseja sähköistämällä voidaan myös hallinnon toimintaa tehostaa.

– Törmään toistuvasti kysymyksiin ja uutisiin, joissa viitataan elintarvikeyrityksiin kohdistuvaan liialliseen byrokratian painolastiin. Kuitenkin pienten elintarvikeyritysten hallinnollista taakkaa on lainsäädännöllä vähennetty viime vuosina, esimerkiksi uudistamalla elintarvikelakiin riskiperusteisuus. Mitä pieniriskisemmästä elintarvikkeesta on kyse, sitä kevyempi on toimijan taakka, toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Niemen mukaan konkreettinen yritystoiminnan helpotus oli luopuminen elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä. Hyväksymismenettelyn piiriin jäivät ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset, joista tulee noin 30 hakemusta vuosittain. – Hallinnollinen taakka aleni arviolta 2,2 miljoonaa euroa vuodessa, Niemi sanoo.

Maatilojen ja maaseutuyritysten hallinnollisen taakan keventämistä puitiin torstaina Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan seminaarissa Helsingissä.

Lähde: MMM tiedote 13,2,2014