Maa- ja metsätalousministeriön on 27.7 antanut asetuksen, jonka mukaan hallin alueellinen metsästyskiintiö metsästysvuonna 2016-2017 on yhteensä 1050 yksilöä, jakaantuen seuraavasti:

1) Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 633 yksilöä;

2) Lounais-Suomen kannanhoitoalueella yhteensä enintään 273 yksilöä; sekä 3) Suomenlahden kannanhoitoalueella yhteensä enintään 144 yksilöä.

Asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017.

Lähde: Finlex