Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoa luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien hallin ja norpan metsästystä metsästysvuonna 2014-2015  17.7.2014 mennessä. Lausuntopyyntö ja aineisto löytyvät MMM:n verkkosivuilta. SAKL:n jäsenet voivat kommentoida esityksiä liiton toimistolle.

Lähde: MMM/SAKL 27.6.2014