Maa- ja metsätalousministeriö on 1.8 antanut asetukset hallin ja itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2014-2015.

Hallia voidaan metsästää alueellisen kiintiön nojalla seuraavasti: 

Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 683 yksilöä;

Lounais-Suomen kannanhoitoalueella yhteensä enintään 273 yksilöä;

sekä Suomenlahden kannanhoitoalueella yhteensä enintään 94 yksilöä.

Poikkeuslupien (metsästyslaki 41 §) perusteella saaliiksi saatujen itämeren norppien määrä saa olla enintään 30 yksilöä Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella.

Lähde: MMM 1.8.2014, julkaistu säädöskokoelmassa 4.8.2014