Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta. Esityksessä esitetään siirtymistä kiintiömetsästykseen hallin osalta.

SAKL on jo vuosia esittänyt kiintiömetsästykseen siirtymistä. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on myös edellyttänyt harmaahylkeen metsästystä koskevien säännösten helpottamista.

Luonnos löytyy ministeriön kotisivulta www.mmm.fi → lausunnolla.

 

Lähde: MMM 27.3.2013