Vuonna 2023 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa lähemmäs 46 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli runsaat 18 000. Perämeren norppalaskentoja vaikeuttavat epävakaat jääolosuhteet, joten laskentatuloksessa on ollut viime vuosina suurta vaihtelua (10 000–15 000 norppaa).

Itämeren hallikanta on kasvanut keskimäärin vajaa viisi prosenttia vuodessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Suomen alueella keskimääräinen kasvu vastaavalla ajalla on ollut kolmen prosentin luokkaa.

Viime vuoden pienemmän laskentatuloksen jälkeen tämän vuoden kanta-arvio on linjassa edellisten vuosien kanssa. Koko Itämeren osalta kanta-arvio on runsaat 9 000 yksilöä suurempi kuin viime vuonna. Osaltaan siihen vaikuttaa, että nyt mukana on myös Venäjän laskennat Suomenlahdelta. Suomen merialueella kanta-arvio on noin tuhat yksilöä suurempi kuin viime vuonna, ja se on siten samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2021. Neljänä viime vuotena laskentatulos on Suomessa ollut 17 000–18 000 hallia.

Valtaosa (yli 90 prosenttia) halleista tavataan edelleen keväisin karvanvaihtoaikaisen levinneisyyden ydinalueella Suomen, Ruotsin ja Viron merialueilla. Suomen merialueen halleista noin 88 prosenttia oli laskentahetkellä lounaisessa ulkosaaristossamme.

Hallit kuvataan lentolaskennoissa ulkoluodoilta karvanvaihdon aikaan touko-kesäkuun vaihteessa, ja yksilömäärät lasketaan kuvista. Laskentatulos edustaa hallien minimimäärää, ja vaihteleva osa yksilöistä on aina laskennan tavoittamattomissa. Yksittäisten vuosien väliset erot laskentatuloksessa eivät siksi kerro suoraan kannan koon muutoksista. Kannankoon muutoksia on hyvä tarkastella useiden vuosien laskentatulosten trendinä. Muina vuodenaikoina hallien sijoittuminen eri merialueille voi myös poiketa merkittävästi kevään tilanteesta.

Norppalaskentojen tuloksissa suurta vaihtelua

Perämeren norppakanta on kasvanut keskimäärin vajaat viisi prosenttia vuodessa 2010-luvun alkupuoliskolle asti. Norppien laskentatulos on kuitenkin vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti (10 000–15 000). Vaihtelu johtuu huhtikuussa tehtävän laskennan aikaisista jääolosuhteista. Mikäli jäiden rikkoutuminen on jo alkanut, nähdään laskennoissa suuria norpparyhmiä, mikä nostaa tuloksen poikkeuksellisen suureksi.

Kevään 2023 arvio Perämereltä oli 14 100 norppaa, edellisenä vuonna arvio sen sijaan oli 10 500 norppaa. Tämä ei kerro kannan äkillisistä muutoksista, vaan vaihtelusta laskentaolosuhteissa. Vuosien välinen vaihtelu on moninkertaistunut, eikä viime vuosien poikkeavia tuloksia ole voitu enää käyttää kasvutrendin arvioinnissa aiempien tulosten jatkona. Laskenta-aikasarjan jatkuessa voidaan kannankehityksen suuntaa kuitenkin arvioida näidenkin vuosien perusteella.

Norppien laskenta perustuu otantaan. Tasavälein lennetyillä laskentalinjoilla havaitut norpat muodostavat otannan, joka monistetaan koko jääalan laskentakannaksi (jäällä laskenta-aikaan olevien norppien määrä). Kevään 2022 laskentalinjoilla katettiin noin 13,6 prosenttia jääalasta ja nähtiin noin 1 420 norppaa. Vastaavasti kevään 2023 otos oli noin 13,5 prosenttia jääalasta ja laskennoissa nähtiin noin 1 910 norppaa.

Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luonnonvarakeskus (Luke). Koko Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo.

Hallikannan tiheyttä ja karvanvaihtoluotojen sijaintia voi tarkastella Luonnonvaratieto-palvelussa
https://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=merihylkeet&lang=fi

Merialue/maa Viro Suomi Venäjä Tanska Ruotsi Puola Saksa YHTEENSÄ
Perämeri & Merenkurkku   1191     658     1849
Selkämeri   520     563     1083
Keski-Ruotsi         11 457     11457
Lounaissaaristo, Ahvenanmaa   10760           10760
Lounaissaaristo, Manner-Suomi   5398           5398
Suomenlahti 598 519 2492         3609
Länsi Viro 1889             1889
Riianlahti 3837             3837
Gotlanti         1414     1414
Etelä-Ruotsi         2496     2496
Tanska, Kattegat       141       141
Tanska, Itämeri       1453       1453
Puola           243   243
Saksa             169 169
Yhteensä 6324 18388 2492 1594 16588 243 169 45798

Hallikanta on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana Itämerellä keskimäärin vajaat 5 prosenttia vuodessa ja Suomen alueella noin 3 prosenttia vuodessa. Hallin laskentakannan tulokset ovat nähtävillä tarkkoina arvoina infogram-kuvaajassa.

Perämeren norppakanta on kasvanut keskimäärin vajaat 5 prosenttia vuodessa 2010-luvun alkupuoliskolle asti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana laskentatulos on kuitenkin vaihdellut voimakkaasti. Norpan laskentakannan tulokset ovat nähtävillä tarkkoina arvoina infogram-kuvaajassa.

Lähde: Luke 14.11.2023