Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021) 13 §:n mukaan tukea haetaan jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö päättää jatkuvan hakumenettelyn piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja määräaikaisten hakumenettelyjen avaamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö on 3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa hakumenettelyissä.

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää tällä päätöksellä yritysten kehittämishankkeet jatkuvan hakumenettelyn piiriin 17.4.2023 alkaen. Kyseisiin hankkeisiin sovelletaan Valtioneuvoston asetuksen (757/2022) 3 §:n mukaisia rahoituksen tukitasoja ja enimmäismääriä ja ne rahoitetaan Suomen EMKVR-ohjelman toimenpiteistä numerot 1.1.1, 2.1.1 ja 2.2.1.

Lähde: MMM 13.4.2023