Maa- ja metsätalousministeriö on 17.6.2016 avannut hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.

Hakuaika alkaa 22.6.2016 ja päättyy 30.9.2016. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puolenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä ELY-keskukseen.

Pdf Hakulomake

Pdf Hakuohje