Maa- ja metsätalousministeriö pyytää hakemuksia paikallisiksi kalatalousryhmiksi. Ryhmät ovat osa Suomen toimintaohjelmaa vuosille 2014 – 2020. Hakemukset on jätettävä ministeriölle viimeistään 13.2.2015. Lisätietoja antaa ministeriö ja ELY-keskukset.

Lähde: MMM 12.1.2015