Grönlannin hylkeenpyytäjät osoittavat mieltään Kööpenhaminassa huomenna 1.5. EU:n hyljetuotteiden tuontikielto on ollut vakava isku Grönlannin hylkeenpyytäjille. Enemmän asiasta alla (tanskaksi).   

Dyreværnsaktivister og EU’s importforbud mod sælskindsprodukter har ødelagt markedet for grønlandske sælskind. Eksistensgrundlaget for fangere og deres familier i de grønlandske bygder er derfor truet i alvorlig grad – og nu kommer de til Danmark for at bede om solidaritet og protestere mod misforstået økoimperialisme!

Som en del af kampagnen STØT FANGERNE kommer 12 sælfangere fra alle egne af Grønland for første gang siden 1983 til Danmark for d. 1. maj 2012 at lede en storstilet demonstration i København.

Hvorfor 1. maj? På denne dag indfører stormagasinet Magasin et totalforbud mod pelsprodukter – inklusiv sælskind – i sine etiske retningslinjer, som følge af massivt lobbyarbejde fra dyreværnsorganisationer. Og så er arbejdernes internationale kampdag en oplagt ramme for de grønlandske fangere, der søger solidaritet og anerkendelse for deres traditionelle erhverv.

”Danskerne ved ikke hvor slemt, det står til for sælfangerne i de små bygder”, siger Leif Fontain, som er formand for Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Grønland (KNAPK), der arrangerer demonstrationen på vegne af det grønlandske samfund. ”EU’s importforbud har på trods af inuit-undtagelsen ødelagt markedet for sælskind og udtrykker en manglende respekt for vores oprindelige kultur og ret til at forvalte egne naturlige ressourcer. EU må nu tage ansvar for at oplyse forbrugere om undtagelsen”, siger Leif Fontain.

Baggrund

De grønlandske sælfangere har været trængte siden 1970’erne hvor bl.a. Bridgitte Bardot førte kampagne mod ”kølledrab på canadiske babysæler”. Den følgende modstand blandt forbrugere og politikere kulminerede i august 2010 hvor EU indførte importforbud mod alle produkter fra sæler begrundet i hensyn til dyrevelfærd. EU’s importforbud indeholder en såkaldt ”Inuit-undtagelse”, der tillader inuitter fortsat at sælge sælprodukter på det europæiske marked – men den virker ikke! Mange forbrugere kender ikke til undtagelsen og det generelle forbud har fået de store forhandlere til helt at undgå sælskind – Magasin er et lysende eksempel herpå. Og konsekvensen for det grønlandske samfund er klar: Den grønlandske eksport af sælskind faldt fra næsten 60 mio. kr. i 2006 til under 6 mio. kroner i 2010. Selvom Selvstyret subsidierer opkøb af skind fra fangerne, har det ødelagte salg allerede haft store konsekvenser i form af faldende indtægter og lukning af skind-indhandlingssteder i mange byer. Det er katastrofalt for fangerne, som er afhængige af deres indtægt fra salg af sælskind.

Demonstrationens hovedbudskaber:
1. Inuit-undtagelsen i EU’s importforbud mod produkter fra sæler virker ikke. EU har ansvar for at oplyse om undtagelsen til både institutioner, virksomheder og forbrugere.
2. Grønlands fangere vil have anerkendelse for sælfangst som et legitimt erhverv og påkalder sig grønlænderes ret til at udnytte deres lands naturlige ressourcer.
3. Magasin bør vise principiel respekt og støtte til de grønlandske fangere ved at tillade salg af sælskindsprodukter fra grønlandsk subsistensfangst.
4. Sælfangsten i Grønland er 100% bæredygtig og overholder strenge konventioner om fangstmetoder og beskyttelse af truede dyrearter.
5. INUIT – SILA (menneske – bevidsthed): Sælfangst er en naturlig del af moderne liv i Grønland, og bygger på en respekt og ærefrygt for naturen som er opbygget gennem århundreder.

Fakta:
Sælfangst i Grønland er 100% bæredygtig
– Der er ca. 16 mio. sæler i Grønlands farvande
– Bestanden kan reduceres med 30% uden at være truet
– Der fanges i alt ca. 150.000 sæler om året i Grønland

Källa: www.knapk.gl