Den senaste tiden har provfisken skett på ett flertal områden i Östersjön, Länsstyrelsen med Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson och Sportfiskarnas Tobias Fränstam är bedrövade. Resultaten kan bara kallas för katastrofala!

Lekvik efter lekvik har rejält mycket färre gäddor än tidigare år och vikarna är märkta med kadaver efter gråsälens härjningar, gädd- och braxlik på bottnarna är vardagsmat i kombination med orädda sälar som tar för sig.

Vad många varnat för länge ser nu att kulminera! Den störda ekobalansen i Östersjön som gett ett allt sämre rovfiskbestånd får nu sista knuffen mot katastrof och gäddan är tydligt drabbad, sannolikt utlöst av de ca 60.000 gråsälar som simmar i vår havererade östersjö.

Som vanligt är grundproblemet inte sälens, skarvens eller något annat djur. Det borde rimligtvis finnas plats för alla. De bakomliggande problemet är ett stört ekosystem orsakat av mänsklig aktivitet. Övergödning, gifter, överfiske mm mm…

Den kortsiktiga och akuta lösningen är enkel, sälarna måste skjutas av, det är akut och nödvändigt! Vi kan prata om att påverka tex EU i rätt riktning av gäller överfiske eller andra problem, vi kan skapa gäddfabriker, vi kan göra massor och det ska vi göra MEN det hjälper inte NU.

Återigen, sälen måste minskas NU, eller så ser vi bara på när gäddan på ostkusten försvinner…

Källa: SFPO 22.4.2020, FishEco