Gråsälsjakten blir en kvotjakt. Hittills har jord-och skogsbruksministeriet beviljat licenser men nu sker jakten med kvoter och byråkratin kring jakten skall minska.

Antalet gråsälar som får fällas kommer inte att ändra med det nya systemet, totalantalet fällda sälar på fastlandet (utom Åland) kommer också i fortsättningen att ligga på 1050 sälar. I Bottenviken får 683 sälar fällas, i sydvästra skärgården 293 och i Finska viken 94 stycken. I praktiken har antalet fällda sälar legat betydligt lägre.

– Meningen var att övergången till kvotjakt skulle ha genomförts redan ifjol men det lyckades inte, säger Karl-Erik Grankulla som varit licensinnehavare i Finlands viltcentrals Pedersöre distrikt. Nu är det enkelt för varje jägare, man går in på Finlands viltcentrals sidor på internet och meddelar vad man skjutit, tillägger Karl-Erik Grankulla och jägarna behöver inte springa hem till mig efter pappren.

Borde fler gråsälar skjutas?

Fiskarna kräver högljutt att sälbeståndet borde minskas på grund av fiskeskadorna men frågan är vem som skall sköta den saken om kvoten höjdes.

– Det räcker till som det är nu, vi har haft flera år i rad med dåliga isvintrar. Förra vintern blev till ingenting, det fanns ingen is när jakten skulle inledas , konstaterar Karl-Erik Grankulla

– Det är nog havet som styr över den här jakten helt och hållet. Man kan inte gå ut i hårda vindar, andra gånger handlar det om dåliga isar eller kombinationer av de båda. Det är en väldigt krävande jakt som ställer höga krav på sjömanskap också, säger jaktchef Stefan Pellas vid Kust-Österbotten enheten av Finlands viltcentral.

I början var intresset stort för gråsälsjakt när jakten blev möjlig men småningom har Stefan Pellas kunnat konstatera att intresset minskat.

– Det är väldigt dyrt att jaga säl, säger Stefan Pellas.

Källa: Yle 3.8.2014