Vejrfænomenet El Nino påvirkede ikke årets sæson for fiskeri af ansjoser, fortæller Undercurrent News. 97 procent af den samlede kvote blev opfisket i det nordlige område, mens 76,89 procent blev opfisket i den sydlige del af området.

Dermed slap de peruvianske industrifiskere for følgerne af El Nino, som de oplevede i den anden halvdel af 2014. Her blev fiskeriet stoppet i den sæson, der varede fra november 2014 til januar 2015. Fiskeriet blev stoppet på grund af en lav forekomst af biomasse. En af årsagerne menes at være, at forskerne på grund af vejret havde svært ved at lokalisere, hvor fisken befandt sig.

Men selvom sommerens sæson gik godt, så varsles der nu om udsigt til problemer for fiskeriet i foreåret 2016. Ifølge klimaeksperter er El Nino, der forekommer med jævne mellemrum, ved at bygge sig op til en ny – og måske kraftigere omgang – i foråret 2016. Høje vandtemperaturer i juli måned varsler om en ny tur med El Nino.

Derfor frygter den peruvianske industri, at sæsonen fra november i år til januar bliver problematisk. Den højere vandtemperatur gør nemlig, at ansjoserne forsvinder og går ud på dybere vand, hvor det er sværere at fange dem.

Peru er den største producent af fiskemel i verden på grund af de store forekomster af ansjoser ud for landet. Fiskeriet er inddelt i to sæsoner fra april til juli og fra november til januar.

Med den store produktion er Peru også med til at sætte verdensmarkedsprisen på fiskemel, og det er derfor forholdsvist afgørende hvor stor en fangst, der sker i Sydamerika set med danske fiskemelsbriller.

Källa: dk.fisk 8.8.2015