Det är tuffa tider för pälsfarmare. Överutbud och billiga oljepriser har satt Finlands pälsfarmare i en svår ekonomisk situation. Men aktörer inom branschen ser en ljusning.

Ulf Nylund, direktör på Vasa Andelsbank spår fortsatt tunga år för pälsfarmare innan vinden vänder.

– Det är tuffa tider för tillfället. Den uppfattning som jag och banken har är att det kommer att hålla i sig ännu åtminstone nästa år, säger Nylund.

Utvecklingen för tillfället är att fler avslutar sin farm än startar en ny farm.

– Utgående från bankens kunder vet vi att många äldre pälsfarmare kommer avsluta sina farmer runt årsskiftet, säger Nylund.

Nylund säger att banken kan bevilja lån åt personer som funderar på att ge sig in på pälsmarknaden, men det krävs bra förutsättningar och planer. Han säger att det är sällsynt att personer frågar efter för att starta en ny pälsfarm.

Överutbud på marknaden

Den dåliga pälsmarknaden beror på den internationella ekonomin och att det för tillfället finns ett överutbud på skinn i hela världen.

Finlands trumfkort på marknaden är kvaliteten på skinnen, säger Nylund.

– Finländare har alltid varit i topp när det kommer till kvalitet. Det är bara att lyfta på hatten för våra finska pälsfarmare, säger Nylund.

Konjunkturskänslig marknad

Tobias Andersson från Oravais gav sig in i på pälsmarknaden för tio år under en rådande lågkonjunktur. Sen kom några goda år innan marknaden återigen gick in i en lågkonjuntur.

– Pälsnäringen är väldigt konjunkturskänslig. Det är en helt oreglerad marknad som vi följer. Det som är speciellt den här gången är att marknaden föll snabbt från en väldigt hög till en väldigt låg nivå, säger Andersson.

Just nu är blårävsmarknaden är speciellt utmanade Försäljningen har kommit i gång, men priserna är under produktionskostnaderna, säger Andersson.

Tänker inte ge upp

Yrkeskåren är seg och att de som varit farmare länge har upplevt flera lågkonjunkturer, säger Andersson. Han själv har inte funderat på att ge upp.

– Naturligtvis är det en stor oro, samtidigt som djurskötseln och den dagliga rutinen ska skötas perfekt. Vi vet ju vad vi har för kostnader och försöker spara, men till sist kommer ett tak emot. Som marknaden ser ut nu är det svårt att spara. Men förhoppningsvis ser vi snart en ljusning i tunneln.

Han säger att man ofta glömmer bort att när det är dåliga tider för pälsmarknaden påverkas också andra branscher.

– Just nu görs det inga nya investeringar inom pälsmarknaden och man försöker få farmen att gå runt med så lite anställda som möjligt. Materialtillverkare, transportfirmor och underleverantörer blir på samma gång utan jobb.

Viktig skatteinkomst

Korsnäs kommun är en kommun som är beroende av sina pälsfarmare. I kommunen finns ungefär ett femtiotal pälsfarmer och skinnen som exporteras från kommunen är värda mellan 20-25 miljoner euro.

– Pälsfarmningen är en väldigt viktig del av vårt näringsliv i Korsnäs. Det ger både skatteintäkter och sysselsättning, säger kommundirektör Christina Båssar.

Den rådande läget inom pälsnäringen har satt sina spår i kommunens ekonomi. Båssar säger att skatteutvecklingen i kommunen gick neråt i fjol, men ekonomin ser jämnare ut efter att kommunen rättat till sina skatteförskottskoefficienter i år.

– Men vi har en minskning på kommunskatten, säger Båssar.

Tror på ljusning

Båssar tror att marknaden kommer att förbättras. Hon säger att pälsfarmarna är vana med att trenderna på marknaden svänger.

– Det är bara att vänta ut marknaden. Kvaliteten på de finska skinnen är på en sådan hög nivå att det nog alltid kommer att finnas en marknad.

Källa: Yle Vega 17.10.2016