Sveriges fiskare: WWF har rödlistat fel förr – och gör det även med räkan

Världsnaturfonden, WWF, har rödlistat räkan. Åtgärden lurar konsumenterna. I medier framställs WWF:s syn som fakta, men det är det inte. WWF har tidigare gjort stora misstag i sin fiskguide. Till exempel i början av 2000-talet påstod WWF att torsken i Östersjön var utfiskad. Det vet vi nu var fel och den är nu MSC-certifierad*. WWF har också tidigare anpassat sin miljömärkning av vietnamesisk pangasius, efter påtryckningar från den vietnamesiska regeringen. Problemet är att WWF har så mycket goodwill att deras guide tas som en sanning.

Svenska räkfiskare är beroende av bra räkbestånd för sin försörjning, därför är det de som bryr sig mest om räkbeståndet. Svenska fiskare tar ansvar, men har till följd av WWF:s agerande fått problem, och får problem med avsättningen av räkor. WWF:s konsumentguide svärtar ner svenskt fiske och skapar osäkerhet bland konsumenter – allt för att få uppmärksamhet.

Alla fisk- och skaldjursprodukter som säljs på marknaden borde kunna konsumeras med gott samvete.

En av anledningarna till rödlistningen sägs vara att svenska räkfiskare slänger mer småräka än danska räkfiskare. Detta är inte fakta, utan bara ett påstående. Om påståendet är korrekt så är det ett felaktigt beteende som bör beivras enligt gällande regler. SFR förvarar inte utkast av småräka och försvarar heller inte regelöverträdelser av enskilda fiskare. Merparten av räkfiskarna följer de regler som finns och många fiskar dessutom med mer selektiva redskap än vad som krävs.

SFR har medverkat i framtagandet av nya och bättre regler och hela den gemensamma fiskeripolitiken har nyligen reformerats, bland annat kommer ett förbud mot utkast att införas. SFR har nyligen medverkat i EU-projektet ”Hållbart räkfiske i Skagerrak”, tillsammans med danska och norska företrädare och för dialog med myndigheter om förändringar i regelverken. SFR och svenska räkfiskare har frivilligt och med egna medel finansierat ytterligare selekteringsprojekt med mer, och har för tre månader sedan ansökt om MSC-certifiering*. Svenska räkfiskare vill i likhet med WWF ha ett uthålligt och miljövänligt räkfiske.

Alla bestånd går upp och ner i storlek över tiden, så även räka. Att beståndet nu är på en låg nivå är ingen anledning att rödmärka, eftersom fiskemöjligheterna (kvoterna) har anpassats.

Bara för att WWF:s Inger Näslund säger att ”några fiskare inte följer regelverket förstör det för alla”, ger det inte WWF rätt att slå undan benen för alla regelefterlevande räkfiskare såsom man nu gör. Agerandet är djup klandervärt utifrån många aspekter. WWF:s Inger Näslund är inte domare över vare sig fiskeripolitiken eller räkfisket, hon bara tycker.

Det är oanständigt av WWF att slå mot en liten näring på så sätt som man nu gör och konsekvenserna av den felaktiga rödlistningen kan bli katastrofala för svenska räkfiskare. Det är särskilt beklagligt, eftersom folk i allmänhet tror på WWF, men när det gäller rödlistningen av räka har WWF fel. Vi hoppas att WWF ska justera sin syn på räkfisket snarast!

Källa: Henrik Loveby/ Debatt Aftonbladet 7.2.2014