Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) vill tillåta jakt på skarv. Nylund kommer att lämna in en motion i ärendet och kräver att regeringen vidtar åtgärder.

Enligt Nylund är skarven en plåga för alla som rör sig i skärgården och dessutom orsakar skarven stor skada för yrkesfiskandet och naturen.

Det är EU-regler som gör att skarven inte får jagas i Finland. Skarven hör under naturvårdslagen, men Nylund vill nu flytta skarven så att den skulle höra under jaktlagen.

I Sverige har man redan beslutat att verka för att allmän jakt på skarv införs. Förra året häckade nästan 18 000 skarvpar i Finland.

Källa: Yle 23.8.2012