Det behöver skjutas fler än 7.000 sälar i våra svenska hav om stammarna ska minska. Och varje skjuten skarv är värd 2.500 kronor. Det framkom vid Jägareförbundets Kustrådsmöte.

Svensk Jakt har liverapporterat från mötet. Här några kortfakta som framkom vid tvådagarsmötet. 
Forskaren Sven-Gunnar Lunneryd uppskattar den årliga tillväxten för de olika sälarterna i våra vatten är enligt följande:
Vikare 1.000
Gråsäl 4.000
Knubbsäl 2.000
För att minska sälstammarna krävs att det skjuts fler sälar än som föds. Och att göra det i våra historiskt rekordstora sälstammar krävs att det skjuts minst 7.000 individer per år!

2.500 kronor för en skjuten skarv!

Sven-Gunnar Lunneryd tog även upp de stora problemen med skarvens predation på fisk.
– Varje skjuten skarv är värd 2.500 kronor, sa Sven-Gunnar Lunneryd och hänvisade till vad det kostar att försöka hålla ålarna vid liv i landet.
– Om inte skarven har en allvarlig inverkan på fiskbestånden så har inte människan det heller, fortsatte Sven-Gunnar Lunneryd.

Källa: Svensk Jakt 8.5.2015