Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

Årets begränsande mängd om 13 000 stycken laxar i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med söndagen den 5 juli.

Från och med den 6 juli är det inte tillåtet att landa lax som fångats under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Förbudet gäller inte:

  • bifångster av lax med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.
  • fiske av fettfenklippt lax i Skellefte älvs och Lule älvs terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
  • fiske efter lax i Ume älvs fredningsområde, vars gränser framgår av bilaga 5 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Källa: HaV 2.7.2020