HaV bedömer att årets kvot av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31 snart är uppfiskad. Förbud mot visst svenskt fiske införs därför från och med den 1 juli 2022. Förbudet gäller även fritidsfiske med fasta redskap.

Förbud att fiska – 1 juli

Årets begränsande mängd om 13 000 stycken laxar i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med fredagen den 1 juli.

Under samma tid är det i området inte heller tillåtet att fiska med fiskfällor, ryssjor, bottengarn och nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter.

Förbud att landa – 2 juli

Från och med den 2 juli är det inte tillåtet att landa lax som fångats under tillåten tid med fiskfällor, ryssjor eller bottengarn i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Lättnader för vissa redskap – 20 juli

Från och med den 20 juli 2022 är det i området åter tillåtet att fiska med fiskfällor, ryssjor, bottengarn och nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter.

Gäller ej fiske för vetenskapligt ändamål

Förbudet gäller inte fiske med fasta redskap för sådant vetenskapligt ändamål som Länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten beviljat dispens för.

Källa: Hav 29.6.2022