Årets begränsande mängd om 800 ton siklöja i Östersjön bedöms vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med lördagen den 22 oktober.

Detta innebär att från och med den 22 oktober är det inte heller tillåtet att landa siklöja som fångats under tillåten tid med trål i Östersjön.

Beslutet finns i HVMFS 2022:13.

Källa: sfpo 21.10.2022