Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket, utfärdad 17.12.2018, träder i kraft 1.1.2019

PDF

Källa: Statsrådet 17.12.2018