Jord- och skogsbruksministeriet har gett grönt ljus åt Egentliga Finlands Närings-, trafik och miljöcentral att bevilja den nya fiskmjölsfabriken i Kasnäs investeringsstöd.

I Kasnäs har man redan så smått börjat förbereda den nya anläggningen.

– Vi hoppas på en första provkörning ännu på detta års sida, säger en nöjd Wilhelm Liljeqvist, vice vd vid Salmonfarm.

Fiskmjöl behövs för fiskfoder

Fiskmjöl används vid tillverkning av fiskfoder som mat åt fiskar i fiskodlingarna.

Närmaste fiskmjölsfabriker finns i Norge och Danmark. I de fabrikerna används bland annat fisk från Atlanten som råvara.

Unikt med fiskmjölsfabriken i Kasnäs är att den kommer att utnyttja strömming och vassbuk från Östersjön.

”Östersön största vinnaren”

Att fabriken utnyttjar Östersjöfisk betyder att näringsämnena i havet minskar, säger Liljeqvist och förklarar: När man fiskar upp strömming och vassbuk från havet avlägsnar man samtidigt kväve och fosfor från vattnet och när man sedan förädlar fisken till foder och matar andra fiskar med fodret minskar den totala andelen kväve och fosfor i havet.

– I det här projektet är Östersjön största vinnaren.

Processen bidrar också till att minska på miljögifter i havet. Det här eftersom fabriken renar fiskarna från dioxiner och andra miljögifter.

– Fisken binder miljögifter som man tar bort och skickar vidare som problemavfall.

Exakt hur reningsprocessen går till vill Liljeqvist inte gå in på men det handlar om ny teknik som redan används i stora anläggningar utomlands.

Strömming + vassbuk = forell

Salmonfarm i Kasnäs köpte tidigare upp 5-15 tusen kg strömming och vassbuk per år som de frös in och sålde till pälsdjursindustrin. Nu kommer man till att börja med att köpa upp 30 miljoner kg strömming och vassbuk per år. Senare räknar man med cirka 40 miljoner kg vilket skulle motsvara ungefär en fjärdedel av hela Finlands strömmingskvot.

– Genom att använda strömming och vassbuk för fiskmjöl som används i fiskfoder och sedan som mat åt odlad fisk som till exempel forell kan man förvandla en fiskart till en annan, som är lättare att sälja och lättare för konsumenten att hitta och konsumera.

Idén till den nya anläggningen fick man vid Salmonfarm då det var dags att förnya avdelningen för infrysning av strömming och man ville hitta ny användning för fisken.

Gynnar inhemsk fiskodling

I förlängningen kan det nya konceptet betyda att det blir lättare att få tillstånd för fiskodlingar i Finland.

Huruvida det här också kommer att gynna Salmonfarm som i dag har nio fiskodlingar i Skärgårdshavet, återstår att se.

– Skärgårdshavet har ju lite speciell status så vi vet inte om vi själva kan dra nytta av det här men vi hoppas att andra i andra delar av landet kan göra det.

Nya arbetsplatser

Salmonfarm investerar ungefär 6,5 miljoner euro i den nya anläggningen. En stor del av investeringen täcks av investeringsstöd från staten och EU:s fiskerifond. Exakta summor vill Liljeqvist inte uttala sig om i det här skedet.

Åtminstone tio nya arbetsplatser kommer att skapas vid den nya fiskmjölsfabriken i Kasnäs. Utöver det kommer fabriken också att indirekt ha en sysselsättande effekt.

– Det kommer också att finnas en hel del underleverantörsjobb inom bland annat transport, säger Liljeqvist.

Målet är noll lukt

Fiskmjöl tillverkas genom att man kokar fisken och sedan pressar och centrifugerar den. Luktolägenheter är inte ovanliga i sammanhanget men i Kasnäs, där fiskfabrik och turism samsas, är målet noll luktutsläpp.

– Vi har gått in för en väldigt dyr lösning men vi tror att den kommer att fungera bra. Målet är noll utsläpp. Vi hoppas till och med att det ska bli bättre än tidigare.

På Kasnäsudden där Salmonfarms nuvarande fiskfabrik där olika produkter av forell och sik tillverkas och där den nya anläggningen ska inhysas, finns också hotell, badinrättning, stugor, Kasnäs by, gästhamn och snart också ett campingområde för ett trettiotal husbilar och husvagnar.

Källa: Yle Åboland 11.6.2015