Salmonfarm i Kasnäs har planer på en fiskmjölsfabrik. Fabriken skulle vara Finlands första fiskmjölsfabrik och sysselsätta åtminstone tio personer.

Meningen är att fabriken skulle använda inhemsk strömming och vassbuk i tillverkningen.

Det slutgiltiga beslutet om investeringen, som rör sig om ca 5,5 miljoner euro, fattas i slutet av månaden och beror bland annat på i hur pass hög grad staten stöder projektet, säger vice VD för Salmonfarm Wilhelm Liljeqvist.

Han hoppas kunna offentliggöra detaljer kring den nya fabriken inom några veckor.

– Vi har planer och det är planer som vi skissar vidare på. Eventuellt resulterar planerna i en fiskmjölsfabrik här i Kasnäs, säger Liljeqvist.

Fiskmjöl används i fiskfoder. I dag importeras det fiskmjöl som används i Finland från Danmark, Island och Sydamerika. I det utländska fiskmjölet ingår Atlant- och Stillahavsfisk.

Genom att utnyttja strömming från Östersjön skulle man samtidigt minska på övergödningen i Östersjön och fiskodlingarnas belastning på vattenmiljön skulle minska.

Liljeqvist är entusiastisk över det nya projektet och vid Jord- och skogsbruksministeriet ser man likaså positivt på fabriksplanerna. Vid ministeriet uppskattar man att upp till en tredje- eller fjärdedel (ca 30-40 miljoner kilo) av all den strömming som fiskas i Finland, kunde utnyttjas vid fiskmjölsfabriken.

I dag används strömming i huvudsak som foder inom pälsdjursuppfödning. En del exporteras också till utlandet, främst Ryssland, men på grund av exportrestriktionerna till Ryssland har företag som till exempel Länsirannikon kala i Tövsla just nu svårigheter att bli av med strömmingen.

Som matfisk har strömmingen dålig åtgång i Finland. Den odlade forellen är däremot populär.

Källa: Yle 25.2014