Jord- och skogsbruksministeriet föreslår licensjakt på 100 östersjövikare per år i Bottniska viken. Orsaken är de ekonomiska förluster som den orsakar fiskare.

Fiskhandlaren Tage Snygg på Replot i Korsholm anser att 100 vikare inte är tillräckligt. Han får in mindre och mindre fångster och ser ingen annan förklaring än den ökande sälpopulationen.

– Våra inköp av lax och sik går spikrakt neråt. De få yrkesfiskare vi har kvar här i Österbotten har ingen möjlighet att fiska upp våra fiskbestånd. Då måste det rimligtvis vara sälen och vikaren som tar största delen.

I dagsläget uppgår antalet östersjövikare i Bottniska viken till kring 7000. WWF Finland vill vänta några år med jakten, tills vikarpopulationen har ökat till 10 000. Snygg har ingen förståelse för det förslaget.

– Det finns ingenting att vänta på. Fri jakt är det enda svaret. Och även om det skulle bli fri jakt är det inte många som har kunskap och möjlighet till att jaga säl. Vi befinner oss i en svår situation just nu.

Snygg går så långt att han förutspår slutet för fiskerinäringen i Österbotten om inga ändringar sker.

– Vi har myndigheterna mot oss med rödlistning och alla möjliga förbud. Fortsätter vi på den här vägen orkar vi fem år till och sen är det slut på fisket i Österbotten. Då blir det odlad fisk i affärerna, tyvärr.

Sälarna utgör stort problem

Tages småkusin, Torolf Snygg, är fiskare och menar att folk inte förstår vilket stort problem sälarna är.

– Vissa dagar får jag övervaka mina fångstplatser dygnet runt. I bland när jag plockar bort en fisk ur fångstredskapet kan en säl dyka upp och ta en annan fisk rakt framför ögonen på mig.

Torolf är inne på samma linje som Tage, släpp jakten fri.

– Vikarna har ju ökat ordentligt de senaste åren. Jag förstår inte varför de ska fredas.

Inte bara sälen som är ett problembarn

Just nu har Tage Snygg problem också när det gäller försäljningen av den vilda siken. WWF rödlistade den vilda siken förra året och under de senaste veckorna har affärerna tackat nej till den sik som Snygg kan erbjuda.

– Jag hoppas att WWF lättar på sina restriktioner för sikens del annars blir hösten problematisk.

Källa: Yle Österbotten 26.7.2013