I tolv år har Reijo Ruotsala drivit en fiskaffär i Saluhallen i Vasa. Under den tiden har det aldrig varit så dålig tillgång på abborre som nu, säger han.

Den här vintern har det frågats mycket efter abborre i Ruotsalas fiskaffär i Vasa. Affären har inte fått in tillräckligt med abborre för att täcka den dagliga efterfrågan.

– Kunderna vill ha lokal, inhemsk fisk men abborren har vi haft jättebrist på sedan jul. Sik finns det inte heller mycket av, säger Reijo Ruotsala.

Problemen med säl och skarv ökar

Enligt Naturresursinstitutet är kustfisket mycket illa ute. Problemen med säl och skarv ökar och de milda vintrarna framhäver problemen.

Guy Svanbäck vid Österbottens Fiskarförbund bekräftar lägesbilden.

– Inom kustfisket har vi tappat hälften i fångster jämfört med läget åren 2010-2013. Det är drastiskt.

Fiskarförbundet: En politisk fråga

Guy Svanbäck säger att det inte räcker att man inom fiskerinäringen själv försöker hitta på lösningar för att minska problemen.

– Det går bara inte. Det här är en fråga som politikerna måste lösa. Vi behöver jakt på säl i större omfattning än vi har idag så att vi får ner bestånden. Och vi måste få ner bestånden av mellanskarven för att fisket ska klara sig.

-De fiskare som klarar sig i dag är mångsysslare.

Fick två sikar på fyra veckor

Rune Cederberg som fiskar och driver en fiskaffär vid Replotbron i Korsholm säger att han har lagt ut 80 nät i vinter.

– På fyra veckor fick jag två hela sikar. Sälen har förstört sikfisket och skarven har förstört abborrfisket.

Ännu för några år sedan fick man riktigt bra sikfångster, 10-100 kilogram per dag, säger Cederberg.

– Förr fanns det sex till tio andra yrkesfiskare här i området. Nu finns här ingen mera.

Mera odlad fisk bjuds ut istället

När tillgången på inhemsk fisk är dålig får fiskhandlaren lov att ringa runt och försöka få tag på fisk.

– Det kommer små mängder härifrån och därifrån. Man får sälja mera odlad fisk istället – norsk lax och regnbågslax, säger Reijo Ruotsala.

Ännu har bristen på inhemsk fisk inte påverkat fiskpriserna. Åtminstone inte i Vasa.

– Den inhemska fisken är relativt dyr jämfört med importerad och odlad fisk så det kanske inte finns så mycket marginal att höja priserna mera.

Nya innovationer ska hjälpa fiskerinäringen

Ifjol inledde Österbottens Fiskarförbund tillsammans med bland andra Aktion Österbotten ett innovationsprogram för att skapa fiskprodukter med mervärde.

Man jobbar med två olika inriktningar: en linje jobbar med att utveckla nuvarande produkter till en lite högre nivå. Det kan till exempel handla om att göra mera färdigmat av fisk.

En annan linje är att göra fiskprotein och fiskmjöl och ur dem utveckla nya typer av produkter som kan användas i till exempel livsmedel, kosttillskott eller kosmetika.

Vad sägs om öl med fiskprotein?

Förebilderna på den här fronten är Norge, Island och Danmark där dylika produkter redan finns. Nu skulle det gälla att börja utveckla inhemska varianter.

– I Danmark har man till och med bryggt ett öl med fiskprotein så det är också en möjlighet, säger Guy Svanbäck.

– Här finns ju många små bryggerier. Fiskprotein kan tillsättas i vilken dryck som helst.

Fiskhandlare tror på efterfrågan

Svanbäck säger att det finns intresse bland företagen för att utveckla nya produkter.

Ett 30-tal företag ingår i nätverket som man jobbar med. Tanken är att få en värdeökning i hela fiskerikedjan.

– Vad värdet för fiskaren blir vet vi inte i dagens läge men vi jobbar för att priset också till fiskaren ska höjas från dagens nivå.

Fiskhandlaren Reijo Ruotsala tycker att det är bra att man tänker i nya banor för att utveckla fiskerinäringen.

– Säkert finns det en kundgrupp för till exempel fiskprotein i flytande form. Men det kräver förstås en inkörningsperiod.

lataus

Källa: Yle 22.2.2018