Omkring et halvt hundrede fiskere var samlet i Nexø Hallen på Bornholm, hvor lokale fiskere havde indkaldt til krisemøde.

Det var meget alvorlige miner fiskerne havde på, da de på opfordring af fisker Jesper Jensen, havde valgt at møde op denne, lidt råkolde søndag eftermiddag i den bornholmske havneby Nexø, for at diskuterer erhvervets håbløse og uoverskuelige situation.
Mødet startede med en meget intens og fortrolig snak fiskerne imellem, hvor pressen var forment adgang, netop på baggrund af samtalens personlige og fortrolige indhold.

Efterfølgende kunne fiskeskipper Jesper Jensen, overfor den samlede presse, fortælle at et af resultaterne, af den fortrolige snak fiskerne imellem, havde vist at knapt halvdelen af de fremmødte, havde svære økonomiske problemer, hvor flere havde øget gælden sidste år og andre igen havde måtte bede om henstand på deres lån i bankerne.

Emnerne var mange på mødet; for få fisk, sælerne, sælorm, dårlige afregningspriser, vanskelige losseforhold for nogle havne og besværlige og nærmest ubetalelige dyre lån i bankerne. Specielt sælerne havde Claus S. Hansen et indslag om og hvilken risiko og trussel de reelt udgør for fiskerierhvervet med deres glubske appetit, ødelæggelse af fiskeredskaber og deres efterladenskaber af sælorm. sælorm der nu inficeret torsk øst for Bornholm, for mellem 20 – 40% % vedkommende.

Formanden for Bornholms og Christiansøs fiskeriforening Thomas Thomsen kunne kun bekræfte de svære vilkår fiskerne lever under og har for øjeblikket, og sammen med skipper Jesper Jensen, håbede han på, at dagens udmelding fra mødet til Fødevareminister Dan Jørgensen, også kunne være i stand til at sætte skred i tingene og at politikerne nu også ville tage aktion på situationens alvorlige trussel mod fiskeriets overlevelse, med enten direkte kompensation eller ved en beslutning om regulering af sælerne.

Kilde: CecilieS.Hansen og tv2Bornholm / Bornholm Tidende FiskerForum.com 20.1.2014