I denne uge tager de finske myndigheder stilling til en hjælpepakke på 600.000 Euro til landets sildeindustri. Støtten er erstatning for det tab, som virksomhederne lider, fordi de nu ikke længere kan eksportere deres sild til Rusland. Sildene er pakket eller lagt på frost og afventer salg til andre markeder, men støtten er afhængig af, at EU siger god for det, selv om der er tale om nationale midler.

Finland har ellers haft stor glæde af eksporten af sild til det russiske marked. På grund af et højt indhold af dioxin i sildene i Østersøen, er det ikke muligt at eksportere de finskfangede sild til andre EU-lande – og med eksportstoppet bliver det nu kun muligt at få afhændet sildene med store tab til følge – hvilket er begrundelsen for støtten fra den finske stat.

Den manglende eksport til Rusland har allerede ført til flere virksomhedslukninger, skriver Fishupdate.com, ligesom der allerede skal være større mængde sild, der er blevet sendt på lager, inden der er taget stilling til støtteordningen. Et af forslagene på en løsning skulle i øvrigt være at sende sildene til Danmark til brug for produktionen af fiskemel.

Källa: dkfisk 23.9.2014