Ministerrådets udspil til en ny fiskeripolitik har endnu lang vej – det er afgørende, at EUs beslutningslammelse bliver løsnet op, mener Danmarks Fiskeriforening

Det er positivt, at Ministerrådet i EU nu er enig om de overordnede rammer og principper for de videre forhandlinger om den fælles fiskeripolitik. Danmarks Fiskeriforening understreger dog behovet for, at det fremadrettet bliver nemmere at nå til enighed om fælles regler for fiskeripolitikken mellem Ministerråd, Europa Parlament og Kommission.

– Det er hverken til gavn for fiskebestandene eller fiskerne, at stort set al udvikling af EUs fiskeripolitik er sat i stå, fordi man ikke kan blive enige om, hvem der skal bestemme. Så kan man lave nok så mange rammer og principper for fiskeriet, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, i en kommentar til det resultat, som Ministerrådet nåede til enighed om natten mellem tirsdag og onsdag.

– Vi har for fx torsk i Østersøen og Nordsøen brug for ændringer af politikken. Men det er svært, fordi situationen er fastlåst, og det er klart utilfredsstillende, tilføjer Svend-Erik Andersen.

Han håber på, man snarest kan få løst op for problemet med magtfordelingen i EU-systemet, så man kan komme videre i processen med en ny fælles fiskeripolitik. I forhold til Ministerrådets enighed om både discardforbud og en øget regionalisering – altså mindre topstyring fra Bruxelles – har han især fokus på, at der endnu mangler mange detaljer.

– Djævlen ligger nu en gang i detaljen, så vi kommer formodentlig til at vente til langt ind i 2013, før vi kender det endelige indhold i EUs nye fælles fiskeripolitik og kan vurdere de reelle konsekvenser for de danske fiskere, siger Svend-Erik Andersen.

Det sker med henvisning til, at Ministerrådet og EU-Komissionen nu skal nå til enighed med Europa-Parlamentet om den endelige tekst. Og da Europa-Parlamentet først forventes at have sit tilsvarende forhandlingsoplæg færdigt senere i november i år, er der fortsat lange udsigter til, at en reform af den fælles fiskeripolitik kan falde på plads.

Källa: Dkfisk 13.6.2012