Trods de stærkt reducerede kvoter i året der gik, er forventningerne til et positivt resultat gode.

Resultatet, som offentliggøres på generalforsamlingen til marts, vil give en forventet og en yderligere styrkelse af egenkapitalen. 

Virksomheden, der er en af verdens førende fiskemelsfabrikker med eksport til mere end 60 lande, har ved enstemmig tilslutning, ændret sig fra at være et andelsforetagende til et aktieselskab, med FF Skagen A/S som driftsselskab, der ejes af en erhvervsdrivende fond FF Skagen Fond og som derfor bliver hovedaktionær.

”Det er på nogle områder en positiv udvikling, vi er inde i – set i lyset af besværlighederne i 2012,” siger bestyrelsesformand Fiskeskipper Jens Borup. ”Når vi er kommet relativt godt ud af 2012, skyldes det, at vi i lyset af den katastrofale reduktion af kvoten på tobis, øjeblikkeligt foretog konkrete og nødvendige beslutninger på baggrund af den aktuelle situation. ”

”Nu afventer vi udmeldingen om kvoten for 2013 på den vigtige art tobis, der i 2012 blev reduceret med næsten 90 pct.. Det kan kun gå fremad, således som jeg bedømmer det. Samtidig kan vi glæde os over, at kvoten på brisling i Østersøen og Blåhvilling fra Nordsøen øges foruden en stigning i kvoten på sperling.”

 

Källa: FiskerForum 3.1.2013