EU:s fiskeriråd uppnådde idag politiskt samförstånd gällande fiskekvoterna i Östersjön år 2013. Kvoterna är följande (inom parentes förändringen jämfört med år 2012).

Torsk västra (delområden 22-24): 20 043 ton, Finland 172 ton (-5,9 %)

Torsk östra (delområden 25-32): 61 565 ton, Finland 1 082 ton (-9 %)

Strömming huvudbassängen, Skärgårdshavet och Finska viken (delområden 25-29+32): 90 180 ton, Finland 19 776 ton (+15 %)

Strömming Bottniska viken (delområden 30-31): 106 000 ton, Finland 86 905 ton (+/- 0 %)

Vassbuk: 249 978 ton, Finland 12 908 ton (+11 %)

Lax huvudbassängen och Bottniska viken: 108 762 st., Finland 28 103 st. (-11 %)

Lax Finska viken: 15 419 st., Finland 13 838 st. (+/- 0 %)

En bedömning om kvotbeslutets inverkan och följder sänds till medlemmarna per e-post.

Källa: JSM 22.10.2012