Vid årsskiftet påbörjas också ett nytt fiskeår, eftersom hela årets fiskevårdsavgift med andra ord fiskekortet är giltigt ett kalenderår åt gången. Fiskekortet för år 2019 kostar 45 euro och det kan betalas i webbutiken, telefonservice eller tillståndsställen för försäljning.

För pilkning som är en populär fiskemetod under vintern, behövs inte fiskekort, men till exempel nätfiskare ska ha betalat fiskevårdsavgiften. Ett fisketillstånd för hela året är det mest bekymmersfria alternativet även för dig som fiskar bara sporadiskt.

Fiskevårdsavgiften är det viktigaste fisketillståndet

Enligt lagen om fiske är fiskevårdsavgiften obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar eller fångar kräftor med handredskap eller andra fångstredskap. Fiskare som fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla eller fiskare som är under 18 år eller 65 år fyllda behöver inte betala fiskevårdsavgiften.

Fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske i närapå hela Finland. Utöver fiskevårdsavgiften, behöver du också ha ett tillstånd från vattenområdets ägare vid fångstfiske vid strömmande vatten och särskilda platser (kalastusrajoitus.fi), vid fiske med flera spön och vid kräftfångst.

Fiskevårdsavgifterna för 2019 är samma som förra året: 45 euro för hela året, 15 euro för en vecka och 6 euro för en dag. Betala fiskevårdsavgiften via webbutiken Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, på Forststyrelsens platser för tillståndsförsäljning eller i R-kioskerna. Enligt lagen är tillståndet personligt, så fiskarens namn, kontaktinformation och födelsedatum behövs i samband med betalningen.

De som betalat fiskevårdsavgiften för hela 2019 får under våren ett exemplar av tidningen Fena, som sänds ut per post och innehåller tillståndsinnehavarens fiskekort. Fiskekortet är ett kvitto på att fiskevårdsavgiften är betald, precis som det kvitto du får i samband med ett inköp. Ha alltid beviset med dig när du fiskar, så att du på begäran kan visa upp det för en myndighet eller fiskeövervakare.

Nya fiskeriområden sköter de lokala fiskebestånden

Fiskevårdsavgiften hjälper oss att underhålla och utveckla våra finländska fiskevatten och fiskbestånd. Fiskeriområden som påbörjat sin verksamhet det här året ansvarar för användning och skötsel av fiskevattnen. De medel som flyter in från fiskevårdsavgifterna lämnas till fiskeriområdena och vattenområdenas ägare för att säkerställa ett hållbart fiske. Även nationella rådgivningsorganisationer inom fiskeribranschen och olika utvecklingsprojekt som främjar fisket, förvaltningen av fiskevattnen eller fiskeövervakningen får en del av medlen från fiskevårdsavgiften.

Tilläggsuppgifter

Eraluvat.fi > Fiskevardsavgift

Jord- och skogsbruksministeriet 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Naturresursinstitutet 
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf 
Centralförbundet för fiskerihushållning 
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf 
Finlands Yrkesfiskarförbund rf  

Källa: Forststyrelsen 1.1.2019