Infokryssningen som har utvecklats till det största fiskarevenemanget i hela Finland anordnas nu för tolfte gången 5-6.2.2014 som en Åbo-Stockholm -kryssning. På basen av feedback från senaste kryssning har man gjort några förändringar i kryssningskonceptet. I seminarieproggrammet har vi förutom aktuella frågor ett grupparbete – brainstorming, där vi hoppas finna realistiska och fördomsfria medel för att det kommersiella fisket kan bevaras i Finland. Efter en lång paus har vi också fått med en representant från jord- och skogsbruksministeriet.

Anmäl dig senast den 2 januari 2014 via e-post eller telefon till:

Maria Saarinen

hankekoordinaattori

Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto

Yliopistonkatu 11 aB 21, 20100 Turku

puh. 045 6722 688

Källa: Livia 16.12.2013