Visst finns det fisk i Finska viken, men även sälar. Det lönar sig inte att lägga ut nät innan isen jagat sälarna söderut.

Enligt fiskare Mikael Lindholm från Strömfors i Lovisa har början av vintern gått till spillo. Det finns gös och eventuellt lake i sjön, men sälarna som är beroende av isläget har följt efter fisken in mot kusten.

– Man förlorar mer på att lägga ut nät än att låta bli. Jag har försökt tidigare men nu orkar jag inte försöka mer.

Isen jagar sälarna söderut och de flesta håller till i Rigabukten under vintern, vet Lindholm. Tidigare visste fiskarna exakt var fisken håller till, men enligt Lindholm har sälarna jagat dem till ovanliga ställen – till och med in bland vassruggarna där det är bara ett par meter djupt.

Han hoppas att den utlovade köldknäppen lägger is på Finska viken under nästa vecka, så vinterfisket äntligen kan komma igång.

Källa: Radio Östnyland 8.1.2014